ĐANG TUYỂN DỤNG

Trách nhiệm: (các công việc chính)

Quản lý và giám sát các hoạt động quản lý dự án từ đầu đến cuối như lập báo cáo dự án, lập kế hoạch dự án, phát hiện và theo dõi rủi ro, quản lý phạm vi, ước tính, quản lý khách hàng nội bộ, quản lý quan hệ và chuẩn bị tài liệu dự án khác cho các dự án phức tạp cao. Chỉ đạo và kiểm soát tất cả công việc đã thực hiện. Kiểm soát và báo cáo tiến độ / vấn đề cho Quản lý cấp cao, nếu cần.

Yêu cầu công việc:

Trinh độ học vấn:
• Yêu cầu trình độ học vấn.
• Chứng chỉ quản lý chương trình ở cấp độ hành nghề hoặc tương đương.
• Kiến thức sâu sắc về khung quản lý / quản trị (lý tưởng trong BNYM).
• Kiến thức về cảnh quan pháp lý và pháp luật của EU, đặc biệt liên quan đến Bỉ là rất mong muốn.
• 3-5 năm kinh nghiệm

Mức lương: Cạnh tranh

Thời hạn nộp hồ sơ: 07/02/2018

 

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.

ỨNG TUYỂN VÀO VỊ TRÍ

Nếu bạn muốn tham gia cùng Đạt Butter. Chỉ cần điền vào các thông tin sau:

    Giới tính:
    NamNữ