CÂU CHUYỆN CỦA ĐẠT BUTTER

ĐẠT BUTTER là một doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, hoạt động hướng đến mục tiêu giúp đỡ người nông dân cải thiện thu nhập bằng cách hướng dẫn họ trồng và sản xuất bơ hạt thuận tự nhiên.

Phỏng vấn Zuzu Concept Store

Phỏng Vấn Zuzu Concept Store Một trong những mục tiêu chính của Đạt Butter là hợp tác với các đối tác chủ chốt tại địa phương để phát triển một mạng lưới các quan điểm và mục tiêu được thiết lập và tương tự như mục tiêu của Đạt Butter, đó…


Read More